SKANKE-STEVNE I TRONDHEIM

fredag 5. – søndag 7. august 2016

FORELØBIG PROGRAM

Ettermiddag Ankomst Trondheim. Innkvartering Thon Hotel Prinsen, Kongens gate 30.

Kl. 15.00 (fra) Registrering i hotellets konferanseavdeling i 2. etg.

Kl. 18.30 Samling i resepsjonsområdet i konferanseavdelingen i 2. etg.

Kl. 19.00 Uformelt kveldsmåltid med orienteringer og sosialt samvær. Hotellets 2.etg.

Kl. 09.00 Seminar om slektsforskning generelt og på Skanke-ætten/ DNA-prosjektet: «Hvor står vi – hvordan går vi videre?»

Kl. 11.30 Byvandring med historiker, forfatter m.m. Terje Bratberg, omfattende bl.a.:

Nidarosdomen; Erkebispegården, inkludert Riksregaliene; Vår Frue Kirke, samt eventuelt Olavskirke-utgravningene.

Kl. 13.00 Lunsj. Vertshuset Grenaderen, Kongsgårdsgata 1.

Kl. 14.30 Fortsatt byvandring.

Deretter tid til egen disposisjon.

Kl. 20.00 Festmiddag (litt formelt, bunad for de som har lyst og anledning).

Etterfølgende sosialt samvær.

Kl. 09.30 Årsmøte i Skanke-foreningen i Norge. Sted: Hotellet, Konferanseavdelingen.

Kl. 11.00 Buss over Lade-halvøya via bl.a. Lade Gaard til Ringve Lystgård og museum.

Kl. 12.00 Omvisning på Ringve med hovedvekt på det historiske.

Kl. 13.00 Lett lunsj på Ringve.

Kl. 14.00 Buss vider til Steinvikholmen.

Kl. 15.00 Omvisning på Steinvikholm slott og festning med hovedvekt på det historiske

rundt reformasjonen (også Skanke-historie).

Kl. 17.00 Retur til Trondheim via Værnes flyplass.

Individuelle avreiser.

 

Deltageravgift for turen er på kr. 2.000 pr. person (ekslusive hotell). I denne prisen inngår uformell middag i Thon Hotel Prinsen fredag kveld, lunsj på Vertshuset Grenaderen lørdag, festmiddag i hotellet lørdag kveld inkl. drikke, lunsj på Ringve Gård søndag, buss ved utflukten søndag, alle utgifter i forbindelse med byvandring, omviser og inngangsbilletter.

NB!!! Av hensyn til bestillinger av buss, måltider m.v. bes påmelding sendt snarest og senest onsdag 1. juni d.å. til: Hans Brattestå, Skøyen terrasse 38, 0276 OSLO

For nærmere informasjon om påmelding og betaling, se vår Facebook-side.