Innkalling til årsmøte i Skankeforeningen

Det innkalles til årsmøte i Skanke-foreningen i Norge, med påfølgende medlemsmøte lørdag 4. august 2018, kl. 09.00 i Thon Polar Hotel (3. etg) i Grønnegata 45, 9008 Tromsø, i forbindelse med Skanke-stevnet der 3.-5. august.

Saker eller forslag som ønskes behandlet på årsmøtet bes sendt styreleder Hans Brattestå,
Skøyen terrasse 38, 0276 Oslo, evt. som e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. snarest mulig.
Innkomne forslag vil bli lagt ut på våre nettsider www.skankeforeningen.no og tatt med i
møtedokumentene.


Sakliste for årsmøtet:
1. Velkommen og åpning av årsmøtet.
2. Valg av møteleder, én referent, tellekorps og to til å signere
møteprotokollen.
3. Registrering av årsmøtedeltagere og antall stemmeberettigede.
4. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.
5. Styrets meldinger om virksomheten i 2016/2017.
6. Reviderte regnskap for 2016 og 2017.
7. Eventuelle innkomne forslag til behandling.
8. Valg
- Leder
- Styremedlemmer
- Varamedlemmer
- Valgkomite på 3 medlemmer
- Revisor
Medlemsmøte
Drøfting av virksomheten, aktuelle saker, planer fremover etc.

Påmelding til Skankestevnet i Tromsø

Jeg/vi ønsker å delta på Skanke-stevnet i Tromsø, 3. – 5. august 2018:

               Deltakers navn                   Adresse og e-post-adresse        Tlf. nr. /mobil    
1      
2      
3      
4      

 

Deltakeravgift for stevnet er på kr. 1.750 pr. person (ekslusive hotell). I denne prisen inngår konferansepakke, 2 retters middag i Thon Polar Hotell fredag kveld (ekskl. drikke), lunsj i hotellet lørdag, festmiddag i hotellet lørdag kveld (inkl. drikke), og alle utgifter i forbindelse med byvandring, foredrag og inngangsbillett til Polarmuseet.

NB!   Av hensyn til de praktiske forberedelser, bestillinger m.v. bes påmelding sendt snarest og senest fredag 1. juni d.å. til:

Hans Brattestå, Skøyen terrasse 38, 0276 OSLO, ved retur av dette skjemaet i utfylt stand, alternativt som vedlegg til e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Samtidig med påmelding bes det aktuelle beløp innbetalt til Skanke-foreningen på vår

konto nr.: 4280 11 42146 i Rørosbanken. I meldingsfeltet oppgis referanse ”Skankestevne - 25712025”, samt navn på deltager(e).

(Ved betaling fra utlandet, IBAN: NO34 42801142146, SWIFT/BIC-kode RORBNO21)

Kr. …………………  er innbetalt til Skanke-foreningen, jfr. opplysningene ovenfor.

Innkvartering/stevnehotell i Tromsø:

Vi har gjort avtale med Thon Polar Hotell, Grønnegata 45, 9008 Tromsø, om overnatting og arrangement under stevnet. Hotellet ligger midt i byen med det meste av severdigheter innen gangavstand.

NB!: Hotellrom bestilles og betales av den enkelte deltaker og dette må gjøres pr. e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. att. Karoline Ellingsen.  Ved bestilling av rom må oppgis følgende referanse:  «Skanke-stevne - 25712025».

Prisen pr. person/natt er kr. 1.025, inkl. frokost. Tillegg kr. 200 pr. natt for person nr. 2.

 

Opplysninger om innkvartering og deltakelse under stevnet:

  • Jeg/vi har bestilt innkvartering på Thon Polar Hotell                                  ………………..
  • Jeg/vi har ordnet annen innkvartering/bor privat                                       ………………..
  • Jeg/vi deltar på middagen fredag kveld, evt. antall                                      ………………..
  • Jeg/vi deltar på årsmøtet lørdag og påfølgende foredrag/antall               ………………..
  • Jeg/vi deltar lunsjen lørdag/antall                                                                   …………………
  • Jeg/vi deltar under byvandringen lørdag/antall                                           ………………..
  • Jeg/vi deltar på festmiddagen lørdag kveld/antall                                       ………………..
  • Jeg/vi deltar under besøk til Polarmuseet på søndag/antall                      ………………..

               

Evt. andre opplysninger om deltakelse, matrestriksjoner m.v.:  ………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Spørsmål om stevnet kan rettes til Hans Brattestå, tlf. 930.63.523. Alternativt ved e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

 

 

Sted/Dato                    Underskrift

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

Skanke-stevne i Tromsø

Det blir Skanke-stevne i Tromsø, fredag 3. – søndag 5. august 2018 og stevnehotell blir Thon Polar hotell, Grønnegata 45, 9008 Tromsø.

Tlf: (+47) 77 75 17 00.  E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bookingkode/referanse: «Skanke-stevne - 25712025»

Tromsø

Foreløpig program (pr. 26.2.2018)

Fredag 3. august:

Mingling.

Kl. 16.30  Velkomst. Orienteringer.

- Hans Brattestå forteller om «Tromsø og tidlige Skanker der».

- Randi Johanne Skancke Svendsen forteller om Skanckene i Mefjordvær og oppveksten der.

- Torbjørn Schanche forteller om sin far, Trygve Schanche (1907-1999),
        legendarisk lensmann i Polmak og Alta.

Sted: Aurora Borealis i Konferanseavdelingen, 3. et.

Kl. 19.00 Uformell middag (2 retters) i hotellet.
Sted: Frokostsalen («Spiseriet») i 3. et.
Etterfølgende sosialt samvær.

Lørdag. 4. august:
Frokost.

Kl. 09.00 Årsmøte i Skanke-foreningen i Norge.
Sted: Aurora Borealis i Konferanseavdelingen, 3. et.

Kl. 11.00 Foredrag om «Pomorhandelen og Tromsø» v./ professor Jens Petter Nielsen.
Sted: Aurora Borealis i Konferanseavdelingen, 3. et.

Kl. 13.00 Lunsj i hotellet.
Sted: Frokostsalen i 3. et.

Kl. 15.00 Byvandring. «Tromsø og byens historie», inkludert Skancke-gravene på Tromsø gravlund, Skancke-gården og tilliggende Skancke-eiendommer, Skancke-smuget og Skansen, v./historiker, arkivar Sveinulf Hegstad, Tromsø Museum.

Deretter tid til egen disposisjon.

Kl. 19.30 Festmiddag i hotellet.
Sted: Frokostsalen i hotellet, 3. et.
Påfølgende sosialt samvær.

Søndag 5. august:
Frokost. Utsjekking

11.00 Besøk til Polarmuseet, Søndre Tollbodgate 11 B

Tid til egen disposisjon. Individuelle avreiser.

 

Forslag til evt. besøk på egen hånd:

- Tromsø museum, Lars Thørings veg 10. Bl.a.samisk etnografisk utstilling og kirkekunstutstilling.

-Polaria, Hjalmar Johansens gate 12. www.polaria.no

- Perspektivet museum (Cora Sandels hjem), Storgata 95.

- Fjellheisen til Storsteinen (421 m.o.h.), med kafeteria og storstilt utsikt over Tromsø og områdene rundt.