Innhold: Skanke-nytt

En oversikt over innholdet i alle Skanke-nytt er laget av Anne-Lise Grytbak.

Oversikten fins her.


             
    Forfatter Forfatter      
Årgang Side Fornavn Etternavn Tittel Tema Person
1993-1 7--8 Roger de Robelin Boken om Skanke-slekten Bok  
1993-1 4--6 Ivar M. Skancke Skanke-foreningen i Norge Stevne-rapport  
1993-1 8--10     Vedtekter for Skanke-foreningen i Norge Vedtekter  
1994-1 2--4 Halvor Schanche Tøndel gård og Schanche-slekten Slektsgrener Kristian Hansen Schanche (1790-1860)
1994-2 2-     Minneord om Bjørg S. Olden Minneord Bjørg S. Olden
1994-2 4- Bjarnhild Hoff m.fl. Slektsarkiv for skankeforeningen Skankearkivet  
1994-2 4--5 Leif  Schanche Schanche-slektens virksomhet på KOLA Slektsfortelling Leif Schanche
1994-2 5--7 Gunnlaug Aasetre Zacharias Jonsen Skancke, sogneprest til Seljord. Om hans slekt, liv og levned Slektsgrener Zacharias Jonsson Skancke
1994-2 2--4 Ivar M. Skancke Släktföreningen Skanckeättlingar feiret sitt 20 års jubileum i Hackås juli 1994 Stevne-rapport  
1995-1 4--5 Jan Schanche Dølør Postmester Jens Schanche (1717-1787) - et betydelig navn i norsk posthistorie Biografi/portrett Jens Schanche
1995-1 2--3 Gunnlaug Aasetre Ny minnestein ved Seljord kirke Minnesmerke Zacharias Jonsson Skancke
1995-1 3--4 Leif  Schanche Sommerbesøk i Oslo av Schanche-slektninger fra USA Slektsfortelling Johan Garmann Schanche
1995-1 2- Anne-Lise Grytbak Schanches gate i Sandefjord Stedsnavn Carl Frimann Schanche
1995-2 6--7 Anne-Lise Grytbak Ingebjørg Kasin Sandsdalen hedret Begivenheter Ingebjørg Kasin Sandsdalen
1995-2 5- Andreas Schanke Minneord Minneord Eilert Gerhard Schanche
1995-2 5--6 Andreas Schanke Ivar M. Skancke in memoriam Minneord Ivar M. Skancke
1995-2 6- Leif  Schanche Et møte i Beirut Minneord Donald Arthur Schanche
1995-2 10--11 Aasta Aspaas Minneplate over Peder Fastesen Skancke  Minnesmerke Peder Fastesen Skancke
1995-2 7--9     Styrets årsmelding for Skanke-foreningen i Norge 1993-95 Årsmelding  
1995-2 9--10     Referat fra årsmøtet i Skanke-foreningen i Norge 17. auguat 1995 i Leksand Årsmøte-protokoll  
1996-1 7--8 Andreas Schanke Et praktverk om Skanker Anmeldelse - bok  
1996-1 9--10 Harald Nissen Skanke-slekten og Skanke-ættlinger Anmeldelse - bok  
1996-1 5--6 Anne-Lise Grytbak Kort oversikt over Skanke-foreningen i Norges første 10 år Foreningen  
1996-1 13-14     Vedtekter for Skanke-foreningen i Norge Vedtekter  
1996-1 3--5 Eiliv Villand Kvinnherad med Rosendal  - litt om stemnestaden 1997   Karen Knutsdotter Skanke
1996-2 11--12 Olav  Skancke Brev fra leserne Anmeldelse - bok  
1996-2 9--10 Anne-Lise Grytbak 4xGULL Begivenheter Ingebjørg Kasin Sandsdalen
1996-2 10--11 Bjørnstjerne Bjørnson Fra "Mindre fortellinger" Slektsfortelling Else Sophie Schanche
1996-2 2--9 Eiliv Villand Dei gamle ættene i Kvinnherad og Hardanger Slektsgrener Karen Knutsdotter Skanke
1997-1 8--9 Olav  Skancke Feil i slektstabell Feil Knut Pedersen (erkedegn)
1997-1 5--7 Andreas Schanke Skanke-foreningen 1992-1997 Foreningen  
1997-1 2--4 Olav  Skancke "Anna"(foredrag) Slektsfortelling Anna Rustung
1997-1 1--2     Referat fra årsmøtet i Skanke-foreningen 1997 Årsmøte-protokoll  
1998-1   Olav  Skancke Et brev fra 1675 Feil Kong Magnus 
1998-1       Medlemsoversikt Medlemsoversikt  
1998-1       Skanke-arkivet Skankearkivet  
1998-1   Turid Synnøve Skancke Skanke i stedsnavn i Norge Stedsnavn Gabriel Schanche Jonasen (1791-1885)
1998-1   Olav  Skancke Skanke-stedsnavn i Norge Stedsnavn Lorentz Skancke , Anders Jensen Skancke
1998-2   Anne-Lise Grytbak Adelen i Norge Adel  
1998-2   Olav  Skancke Klosterruin med kongegraver (Isle of Man) Bygg  
1998-2       Regionale treff Regionale treff  
1998-2       Innhold i tidligere årganger av Skanke-Nytt Skanke-Nytt  
1998-2   John Arve Riise Skanke stedsnavn på Tolga Stedsnavn Andreas Pedersen Skanke
1999-1   Anne-Lise Grytbak Til minne - Solveig Schanche Andresen Minneord Solveig Schanche Andresen
1999-1   Leif  Schanche Trygve Schanche Minneord Trygve Schanche
1999-1       Regiontreff Regionale treff  
1999-1       Ekteskapsregler gjennom tidene Tradisjoner  
1999-2   John Arve Riise Peder Skancke  - Jeger og fangstmann Biografi/portrett Peder Skancke (1880-1959)
1999-2   Olav  Skancke Fakta om dekanus Knut Pedersen Skancke Feil Knut Pedersen (erkedegn)
1999-2   Anne-Lise Grytbak Skanke-stevnet i Stockholm Stevne-rapport  
1999-2       Referat fra styremøte i Skankeforeningen Styremøte-referat  
1999-2   Olav  Skancke Skankeforeningens logo Våpenskjold  
1999-2   John Arve Riise 20. nov. 1449. En viktig hendelse i Skanke-ættens historie   Ørjan Karlsson
2000-1   Olav  Skancke Adelsslekten Skanke  Adel Hallstein Torleifsson
2000-1   Olav  Skancke De første "Skanker" i Troms Biografi/portrett Lorentz G. Skancke
2000-1   Barney Young "De tre ben reiser til Skandinavia" , del 1. Oversatt av Turid Synnøve Skancke Isle of Man Hallstein Torleifsson, m. fl.
2000-1       Medlemsoversikt Medlemsoversikt  
2000-1   Andreas  Schanke Minneord - Walter Skancke Johansson Minneord Walter Skancke Johansson
2000-1   Anne-Lise  Grytbak Referat fra Skanke-foreningen i Norges årsmøte i Stockholm 19. juni 1999 Årsmøte-protokoll  
2000-2       Mininsteralbok for Seljord 1654-1688 (Oversatt av Per Sverre Øvrum) Bok Zacharias Jonsson Skancke
2000-2   Turid Sofie Smidt Kjære slektsmedlemmer (et reisebrev) Familietreff Anna Christina Schanche
2000-2   Barney Young "De tre ben reiser til Skandinavia" , del 2. Oversatt av Turid Synnøve Skancke Jämtland Hallstein Torleifsson, m. fl.
2001-1   Barney  Young "De tre ben reiser til Skandinavia", del 3. Oversatt av Turid Synnøve Skancke Barfo(e )d  
2001-1   Helge M.  Schancke En nordnorsk perle (Breistrand) Bygg Cornelius Renholtsen Skancke (f.1788)
2001-1   Olav  Skancke Mange skrivemåter av navnet Skanke Skanke-navnet  
2001-1   Rolf A.  Høiberg Kort innføring i Slektsgranskning Slektsgranskning  
2001-1   Helge M.  Schancke En Skancke drar mot nord Slektsgrener Cornelius Renholtsen Skancke (f.1788)
2001-1   Olav  Skancke En ny våpenvariant Våpenskjold  
2002-1   Adolf Steen Else Sophie Schanche  Biografi/portrett Else Sophie Schanche
2002-1   John Arve Riise Brev fra glemselen - "Fanejunker Martin Larsen Skancke" Slektsfortelling Andreas Pedersen Skanke
2002-1   Anne-Lise Grytbak Skanke-stevne i Tromsø 15.-17.-juni 2001 Stevne-rapport  
2002-1       Vedtekter for Skanke-foreningen i Norge Vedtekter  
2002-1   Olav  Skancke Årsmelding for 1999 og år 2000 Årsmelding  
2002-1   Anne-Lise Grytbak Referat fra årsmøtet i Skanke-foreningen i Norge, Tromsø 16. juni 2001 Årsmøte-protokoll  
2002-2   Christina Louise Frøysland Gabriel Schanche Kielland, 1760-1821 Biografi/portrett Gabriel Schanche Kielland (1760-1821)
2002-2   Anne-Lise  Grytbak Kan du besøke graven til dine tipp-tipp-oldeforeldre? Gravminner Kornelius O. Skanche (1817-1894)
2002-2   John Arve Riise To brev fra Nord-Dakota, del 1. Slektsfortelling Peder Jørgensen Riise
2002-2   Christina Louise Frøysland 100 år med Falkberget Slektsgrener Johan Falkberget
2002-2   Anne-Lise  Grytbak Takk til Olav! Takketale Olav Skancke
2002-2   Karin Schanke Minner og myter i Uppsala ( utdrag fra en artikkel i Aftenposten) Uppsala  
2002-2   John Arve Riise Valg av "ordspråk" for Skankeforeningen Valgspråk  
2003-1   Christina Louise Frøysland Alexander Lange Kielland, 1849-1906  Biografi/portrett Alexander Kielland
2003-1   Ingebjørg Kasin Sandsdalen Prolog til Skanke-foreningens slektstevne 1985 Prolog  
2003-1   Christina Louise Frøysland Finne ætten - En ætt med interesse for Skanke ættlinger Slektsgrener  
2003-1   John Arve Riise To brev fra Nord-Dakota, del 2. Slektsgrener Riise
2003-1   John Arve Riise Valgspråk for Skanke-foreningen Valgspråk  
2003-2   John Arve Riise Ingebjørg Kasin Sandsdalen til minne Minneord Ingebjørg Kasin Sandsdalen
2003-2   Andreas Schanke Minneord Minneord Ingebjørg Kasin Sandsdalen
2003-2   John Arve Riise Annar Gjelten Minneord Annar Gjelten
2003-2   Johannes  Sundt Minneord "Ei fele har stilnet" Minneord Annar Gjelten
2003-2   John Arve Riise Informasjon om svært gammel slektshistorie Isle of Man  
2003-2   John Arve  Riise Styrets årsberetning for perioden 2001 & 2002 Årsmelding  
2003-2   Egil Moe Ordspråk for Skanke-foreningen Valgspråk  
2003-2   Anne-Lise Grytbak Referat fra årsmøtet i Skanke-foreningen i Norge avholdt i Uppsala 14. juni 2003 Årsmøte-protokoll  
2003-2   Anne-Lise Grytbak Skanke-stevnet i Uppsala 13.-15. juni 2003 Stevne-rapport  
2003-2   Karin Schanke Aslak Bolts bibel - fra ca. 1250 Bok Hans Jonasen Schanke
2003-2   Christina Louise Frøysland In principio erat verbum. "I begynnelsen vat ordet" Bok Hans Jonasen Schanke
2003-2   Christina Louise Frøysland En verdig mann Novelle Hans Jonasen Schanke
2003-2   Anne-Lise Grytbak Kornelius Schanke og Kongens Gruve Biografi/portrett Kornelius O. Schanke (1883-1961)
2003-2   Johan Falkberget Kornelius Schanke - "En gruvens sønn" Minneord Kornelius O. Schanke (1883-1961)
2004-1   Christina Louise Frøysland Ringsaker kirke Bygg Ansten Jonsen Skonk (prest)
2004-1   John Arve Riise Den aller første lærlingekontrakten i Tolga   Didrik Amundsen Riise
2004-1   Nils Seim Beretningen om ridder Olav Nilsson Biografi/portrett Olav Nilsson (ridder)
2004-1   Karin Schanke Avskrift av brev fra 1926 Biografi/portrett Jon Mogensen Skanke
2004-1   John Arve Riise Orientering om Skanke-arkivet på Røros Arkivet  
2004-2   Christina Louise Frøysland Vikingtid og adel i Tønsberg Adel Erik Sæmundson
2004-2   John Arve  Riise Informasjon angående adgang til Skanke-arkivet på Røros Arkivet  
2004-2   Kjetil  Grasbekk Segna om Meister Jo eller soga om Jon Mogenson Skanke Biografi/portrett Jon Mogensen Skanke
2004-2       Livslangt medlemskap i foreningen Medlemskap  
2004-2   Christina Louise  Frøysland En Skanke på Grønland Reiseskildring  
2004-2   John Arve Riise To Skanker møter hverandre Slektsgrener Hilmer Teodore Rice
2004-2   John Arve Riise Informasjon angående tildeling av foreningens stipend Stipend  
2004-2   Egil  Moe Takk for stipend Stipend  
2004-2   John Arve Riise Ordspråk for foreningen Valgspråk  
2005-1       Informasjon fra styret Annonser  
2005-1   Olav  Skancke Historien om Olav Nilsson (Skanke) og hans bror Peder Biografi/portrett Olav Nilsson, Peder Nilsson
2005-1   Anne-Lise Grytbak Mormoneren fra Trondheim Biografi/portrett Anton Lorentzen Skanche
2005-1   John Arve Riise Skanke-foreningens flagg Flagget  
2005-1   Christina Louise  Frøysland Dåpskjole med tradisjoner Klær Hans Jensen Schanche (f.1895)
2005-1       Livslangt medlemskap i foreningen Medlemskap  
2005-1   Olav  Skancke Noen betraktninger om Skanke-navnet Skanke-navnet  
2005-1   Egil Moe Hallstein Torleifsønns heraldiske våpen Våpenskjold Hallstein Torleifsson
2005-2       Harald Baanns slektbok med røtter tilbake til Seljord i Telemanr Bok  
2005-2   Kristen Aspaas Bergstaden og Skanke-folket. Foredrag på skankestevnet på Røros 8. juli 1983 Historikk -Røros  
2005-2   Egil Moe Reisebrev tilbake til fortiden, del 1. Isle of Skye Isle of Skye  
2005-2       Ny salgsartikkel for profilering av foreningen Klær  
2005-2       Skanke-foreningens nye nettside Nettside  
2005-2   John Arve Riise Den gamle tradisjonen med å gi navn på barn Tradisjoner - navn  
2005-2   John Arve Riise Slektsstevne og årsmøte i Tønsberg 27.-29.mai 2005  Årsmelding  
2005-2       Referat fra årsmøtet i Skanke-foreningen 28. mai 2005 Årsmøte-protokoll  
2006-1   John Arve Riise Gave til arkivet." Sogneprest Sakarias Skankes etterslekt i Seljord" av O. Karlberg Bok Zakarias Jonson Skancke
2006-1   Christina Louise  Frøysland Røros Turisthotell - Konsulens hjertebarn Bygg  
2006-1   Christina Louise Frøysland Brageneskommisjonene Historikk   
2006-1   Christina Louise Frøysland Gruvefunn på Røros Historikk -Røros  
2006-1   Egil Moe Reisebrev tilbake til fortiden, del 2. Isle of Man Isle of Man  
2006-1   Egil & Øyvind Moe Skjoldet som vern og våpen    
2006-2       Deltakelse på generalforsamlingen i den danske Barfod/Barfoed-forening 2006 Barfo(e )d  
2006-2   Christina Louise Frøysland "Studietur" til Kongens by, København Barfo(e )d  
2006-2   Christina Louise Frøysland  Til sengs med historien (Per Amundsagården, Bergmannsgata, Røros) Bygg Beret Knutsdatter Skanke
2006-2   John Arve Riise Tidsregning og bruk av kalender Kalendere  
2006-2   Lars N. Nygård Fotografi av Skanke-våpenet i gamle Gaupne kirke. Slektsvåpen Mogens Jonsen Skanke
2006-2   John Arve Riise Kommentar til e-post med bilde fra Lars N. Nygård Slektsvåpen Mogens Jonsen Skanke
2006-2   John Arve Riise Vietnam-krigen, bro og slektsvåpen Slektsvåpen  
2006-2   Olav  Skancke Skankene og dronning Blanca av Namur   Arnvidr Lodinsson Skancke
2007-1   John Arve Riise Johan Falkberget, 1879-1967, æresborger av Røros Bergstad Biografi/portrett Johan Falkberget
2007-1   Per Schanke Mail fra et medlem i Skanke-foreningen Biografi/portrett Jon Mogensen Skanke
2007-1   Johan  Falkberget "Glück auf - Guds fred". Dikt tilegnet Bergstadens Ziir (kirken) Dikt/Sang  
2007-1   John Arve Riise En kort beskrivelse av noen viktige historiske forhold i Norden omkring 1718 Historikk - Røros  
2007-1       Medlemskap i Skanke-foreningen Medlemskap  
2007-1       Ny web-side for skanke-foreningen i Norge. Www.skankeforeningen.org Nettside  
2007-1   Håkon Mosseby De nye ridderne Riddere Egil Moe
2008-1 3--4 Hans Brattestå Mona Skanke - "Reserven" som vant. Ordfører Mona Skanke i Porsanger Biografi/portrett Mona Skanke
2008-1 9--18 Hans Brattestå Ole K. Hanson(1837-82),Æreskaptein fra Den amerikanske borgerkrigen 1861-65 Biografi/portrett Ole K. Hanson
2008-1 19-21 Kjetil J. Grasbekk Einar Høyesson Kvaale Biografi/portrett Einar Høyesson Kvaale
2008-1 22-     St. Olavsmedaljen fra før 1905 Biografi/portrett Eilert Garmann Schanche
2008-1 4--6 Halldis Sandsdalen Walaker i Solvorn Slektsgrener Walaker
2008-1 7--8 Kjetil J. Grasbekk "Aa dæ va Olav Aasteson" - Kristense Eivindsdtr. Trae - informant for O. Crøger   Slektsgrener Zacharias Jonsson Skancke
2008-2   Christina Frøysland Søppelsekken i Skumlehagen barnehage Anmeldelse - bok Egil Moe
2008-2   Christina Frøysland Odd Nordstoga og Pilgrim Anmeldelse - plate  
2008-2   Anne Brit Flatin Borgen Konservator Naty Aasne Svingjom Bjørnshol 90 år Biografi/portrett Naty Aasne Svingjom Bjørnshol
2008-2   Hans Brattestå Foredrag på gjestegården Kvåle i Flatdal i Seljord om "Hr. Zacharias …" Biografi/portrett Zacharias Jonsson Skancke
2008-2   Hans  Brattestå Skanke-spor rundt Mjøsa, 1. del. Kirke-inventar Carl Jensson, Jon Narvesson, 
2008-2   Christina Frøysland En kjoles historie Klær  
2008-2   Christina Frøysland Skanckes lærimpregnering Kuriosa  
2008-2   John Arve  Riise Minneord om Den svenske heraldikeren Jan Raneke Minneord Jan Raneke
2008-2           Carl Tordsson Schonch
2009-1   Hans  Brattestå "RS 47 Ragnhild Schanche" Båt Carsten Henrik Schanche (f.1860)
2009-1   Hans Brattestå Messehagelen fra Bremnes kirke Kirke-inventar  
2009-1       Årsberetning for Skanke-foreningen i Norge 2007-2009 Årsmelding  
2009-1       Vedtekter for Skanke-foreningen i Norge    
2009-2       Nytt styremedlem Evald Jon Strøm Biografi/portrett Evald Jon Strøm
2009-2   Hans Brattestå Hilde Skancke Pedersen: Billedkunstner og tusenkunstner Biografi/portrett Hilde Skancke Pedersen
2009-2   Hans  Brattestå Tor Bremer: Ny skanke-ættling på Stortinget Biografi/portrett Tor Bremer
2009-2   Hans Brattestå Skanke-spor rundt Mjøsa, 2. del. Kirke-inventar Jon Narvesson Schonch
2009-2       Minneord. Kjetil Grasbekk. Minneord Kjetil Grasbekk
2009-2   Evald Jon Strøm Skankearkivet på Røros Skankearkivet  
2009-2   Christina Frøysland Årsmøte i Skanke-foreningen, Oslo, 20.-21. juni 2009 Stevne-rapport  
2009-2       Vedtekter for Skanke-foreningen i Norge Vedtekter  
2009-2       Referat fra årsmøtet i Skanke-foreningen 20.juni 2009 Årsmøte-protokoll  
2010-1   Hans Brattestå Else Sophie Schanche i Tana - "Samenes Moder" - (1794-1878) Biografi/portrett Else Sophie Schanche
2010-1   Hans Brattestå Schancher i USA. Etterkommere av Johan Garmann og Else Sophie Schanche  Biografi/portrett Herman Garmann Schanche
2010-1   Halldis Sandsdalen Marina Robertsdatter Geizpuscher Biografi/portrett Marina Robertsdatter Geizpuscher
2010-1   Evald Jon Strøm Hvor bodde de første skanker på Røros? Biografi/portrett Faste Pedersen Bundtmager med barn
2010-1   Anne-Kristine  Schanke En Schanke-slekt fra Røros, Trondheim og Voss. Andreas Schanke 1990 Slektsgrener Andreas Schanke
2010-1       Vedtekter for Skanke-foreningen i Norge Vedtekter  
2010-1       Årsmelding 2009-2010 Årsmelding  
2010-2   Stig Solberg Endelig er den her. Hallsteins bok KONGSMAKT Anmeldelse - bok Hallstein Torleivsson (1300-tallet)
2010-2   Hans Brattestå Runetavle fra Seljord prestegård Biografi/portrett Zacharias Jonsson Skancke
2010-2   Hans Brattestå Hermann Christopher Garmann; Var med og grunnla "Fabriken ved Nidelven" Biografi/portrett Hermann Christopher Garmann
2010-2   Hans Brattestå Schanchene i Øst-Finnmark Biografi/portrett Jens Schanche m. fl.
2010-2   Hans Brattestå Kong Carl Johans kallsbrev til Charsten Henrik Skanke som ny res.kap.  Biografi/portrett Carsten Henrik Skanke (1835)
2010-2   John Arve  Riise Kongsmakt  -  Releaseparty, Byåsen, Trondheim Bok Egil Moe
2010-2   Hans Brattestå Skanker i Finnmark Gravminner  
2010-2   Odd Jan Sandsdalen Inntrykk fra Skanke-årsmøtet 2010 Stevne-rapport  
2010-2       Protokoll fra årsmøte i Skanke-foreningen, Oslo 26. juni 2010 Årsmøte-protokoll  
2011-1   Halldis Sandsdalen Den lange vegen - frå Mosasida til kongens gull - om Halvor J. Sandsdalen Biografi/portrett Halvor J. Sandsdalen
2011-1   Egil Moe Magnhild, en skygge av historien? Biografi/portrett Magnhild Olavsdtr. (1200-tallet)
2011-1   Hans Brattestå Parlamentarismens far, Johan Sverdrup, var Skanke-ættling Biografi/portrett Johan Sverdrup
2011-1   Hans  Brattestå Trine Skei Grande, Skanke-ættling på Stortinget - leder i Venstre Biografi/portrett Trine Skei Grande
2011-1   John Arve  Riise Spell-Olas plass i røroshistoria Biografi/portrett Spell-Ola
2011-1   Ingebjørg Kasin Sandsdalen  Prestegarden (i Seljord) Bygg  
2011-1   Lavrants Rui Seljordsongen Dikt/Sang  
2011-1   John Arve  Riise Røros-øl med navn etter "Spell-Ola" Mat og drikke  
2011-1   Evald Jon Strøm Nu er det myggfritt (Røros og Herjedalens historie) Rørosmarten   
2011-1   John Arve  Riise Spellgrenen i Skanke-ætten Slektsgrener  
2011-2       Bilder fra Skanke-stevnet i Seljord 24.-26. juni 2011 Bilder  
2011-2   Christina  Frøysland Fra Jemtland/Norge til russiske diktere Biografi/portrett Aleksander Pusjkin
2011-2   Hans Brattestå Ingolf Findregaard Schanche - Et miniportrett Biografi/portrett Ingolf Findregaard Schanche
2011-2   Hans Brattestå Portrett: Martin Skancke Biografi/portrett Martin Skancke
2011-2   Anne-Lise  Grytbak Skanke-graver Gravminner  
2011-2   Evald Jon Strøm Hackås Hackås  
2011-2   Anne-Lise Grytbak Til minne - Turid Synnøve Skancke Minneord Turid Synnøve Skancke
2011-2   John Arve  Riise Bruk av to-bensvåpen i Skanke-ætten Slektsvåpen Olav Nilsson
2011-2       Protokoll fra årsmøte i Skanke-foreningen 25. juni 2011 Årsmøte-protokoll  
2011-2   Ingrid Skjøtskift Skancke-ættlingen Mikkel Pedersson Framgarden Aasan i Flatdal   Mikkel Pedersson Framgarden Aasan
2012-1   Jon Høsøien Hans Brattestå: En ordensmann av god slekt Biografi/portrett Hans Brattestå
2012-1       Presten som ble halshogd Biografi/portrett Jon Mogensson Skanke
2012-1   Hans  Brattestå Sogneprest i Egersund kirke Theophilius Jonsson Schanche Biografi/portrett Theophilius Jonsson Schanche
2012-1       Kristin Lavransdatter Skanke Biografi/portrett Kristin Lavransdatter Skanke
2012-1   Svend Skanke Emil Schanche - Kunstmaleren fra Nes i Fosen Biografi/portrett Emil Schanche
2012-1       Kunstpris til skanke-ættling Birgit (Vesla) Landsverk i Rauland Biografi/portrett Birgit (Vesla) Landsverk
2012-1   Anne-Lise Grytbak Steder på Isle of Man med relevans til slektstavla vår Isle of Man  
2012-1   Hans Brattestå Kort om våre Skanke-forfedre på Isle of Man og noen av stedene…. Isle of Man  
2012-1   Evald Jon Strøm "Fram med dosetten" - Rørosresan 2012 Rørosmarten  
2012-2 7--8 Hans Brattestå To nye medlemmer i styret i Skanke-foreningen Biografi/portrett Helene Skancke, Anne-Lise Grytbak
2012-2 23- Hans Brattestå Prost Hans Schlytter Schanche (1826-1894) Biografi/portrett Hans Schlytter Schanche
2012-2 24- Hans Brattestå Landskapsmaler Herman Garmann Schanche Biografi/portrett Herman Garmann Schanche
2012-2 28-30 Hans Brattestå Carsten Henrik Schanche: En nestor i norsk nærings- og samfunnsliv 90 år Biografi/portrett Carsten Henrik Schanche (f. 1922)
2012-2 31-37 John Arve  Riise Carrie (Gramstad) Rice (1897-1986). The story of my life Biografi/portrett Carrie (Gramstad) Rice
2012-2 38-40 Hans Brattestå Elin Schanche: Ny plan- og utbyggingssjef på Stavanger lufthavn, Sola Biografi/portrett Elin Schanche
2012-2 44-46 Hans Brattestå Nina Schanche Funnemark ny regiondirektør i Skatt sør Biografi/portrett Nina Schanche Funnemark
2012-2 46- Hans Brattestå Feltpostmester Carl Frithjof Skancke (1878-1951) Biografi/portrett Carl Fritjof Skancke
2012-2 47-50 Jon Henriksen Profilen: Torkil Skancke Hansen satser på kompetanse og trivsel Biografi/portrett Torkil Skancke Hansen
2012-2 41- Hans Brattestå Jakten på gammelt maleri fra Avaldsnes prestegård og kirke Maleri  
2012-2 42-43 Aadne  Utvik Jakten på et maleri Maleri  
2012-2 13-14 Hans  Brattestå Andreas Christian Schanke (1916-2012) til minne Minneord Andreas Christian Schanke
2012-2 25- Hans  Brattestå Blyglassvindu med Skanke-våpen i Bergen Sandnes-linjen  
2012-2 15-19 Anne-Lise Grytbak Skanke-stevnet på Isle of Man 4.-8. juli 2012. Quocunque jeceris stabit Stevne-rapport  
2012-2 9--12     Protokoll fra årsmøtet i Skanke-foreningen, Douglas, Isle of Man, 7. juli 2012 Årsmøte-protokoll  
2013-1 14-20 Hans Brattestå Skanker og Barfoder: Forbindelen mellom dem? Barfo(e )d  
2013-1 21-22 Anne-Lise Grytbak Skanker i København Biografi/portrett Jonas Christophersen Skancke, 
2013-1 23-26 Hans Brattestå Christiansborg slott i København, Folketingssalen, Riddersalen, Rosenborg Bygg  
2013-1           Karl Elith Skancke
2013-1           Karl Ole Krog Skancke
2013-1           Jens Schanche (1717-1787)
             
             
             
Anne-Lise Grytbak 1. mai 2013        
             

 

 

(Etter årsmøtet i Trondheim 7. august 2016, pr.7.9.2017)

 

Hans Brattestå, leder

Skøyen terrasse 38, 0276 OSLO

Tlf: 22.52.10.47/930.63.523. E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Anne-Lise Grytbak, nestleder

Sportsveien 24 A, 3224 SANDEFJORD

Tlf: 33.47.74.62/920.92.967. E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Evald Jon Strøm, sekretær (kontakt med Røros-arkivet)

Michel Nielsens vei 11, 0871 OSLO

Tlf: 22.23.33.02 /928.23.665. E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Britt Sølvi Denstad, kasserer

Marta Steinviks vei 14 B, 1283 OSLO

Tlf: 992.48.391. E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Gunn-Helen Lykke, styremedlem

Teglbrennerveien 21, 7016 TRONDHEIM

Tlf: 414.32.412. E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Magne Seim, styremedlem (medlemsregister, web)

Ekebergveien 19 R, 0196 OSLO

Tlf: 913.90.502. E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ketil Valebjørg Solstad, styremedlem

Fernanda Nissens gate 1 C, 0484 OSLO

Tlf: 484.00.482. E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kristin Bremer, varamedlem

Almeveien 11 B, 0855 OSLO

Tlf: 22.23.79.56/958.59.125. E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Åge J. Schanke, varamedlem (web-sidene)

Heggelia 14, 1900 FETSUND

Tlf: 63.00.31.33/412.20.448. E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ola Skanke, varamedlem

Granborgveien 7 G, 3153 TOLVSRØD

Tlf: 63.97.08.11/928.16.580. E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jeg/vi ønsker å delta på København-tur/årsmøte:

 

Deltakers navn

Adresse

Tlf. nr. /mobil

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Kommentarer: …………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

Med følgende valgt alternativ for reiseopplegg (avreise fra Oslo fredag 24. mai kl. 16.45,
retur Oslo mandag 27. mai kl. 0945):

 

Alt:

Lugar-/romkategori:

Kryss av:

Alt. 1

Utvendig dobbel lugar, evt. med oppgradert innvendig dobbel lugar på returreisen, og dobbeltrom på hotell i København. Kr. 8.700 for to personer.

 

Alt. 2

Utvendig singel lugar begge veier, samt singel rom på hotell i København

Kr. 5.400 for én person

 

 

 

Samlet sum = Kr. …………

 

Evt. kommentarer til det valgte alternativ: …………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

NB!!! Av hensyn til reservasjonene hos DFDS og for så langt som mulig å sikre ønsket lugar- og romkategori bes påmelding sendt snarest og senest fredag 22. mars d.å. til:

Hans Brattestå, Skøyen terrasse 38, 0276 OSLO, ved retur av dette skjemaet, alternativt som vedlegg til e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Samtidig med påmelding bes det aktuelle beløp innbetalt til Skanke-foreningen på vår

konto nr: 4280 11 42146 i Rørosbanken, med påført referanse ”København-tur”.

(Ved betaling fra utlandet, IBAN: NO34 42801142146, SWIFT: DNBANOKK) . Husk å oppgi navn i meldingsfeltet ved betaling!

 

Kr. ………………… er innbetalt til Skanke-foreningens stevnekonto, jfr. opplysninger ovenfor.

Andre opplysninger: ..................................................................................................................

 …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

Spørsmål om reiseopplegg/årsmøte og påmelding kan rettes til Hans Brattestå,

tlf. 930 63 523 (mobil) eller 22.52.10.47 (pr.). Alternativt e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . 

 

Sted/Dato Underskrift

 

 

…………………………………………………………….

 

 

Vel møtt til hyggelig København-tur!

Skanke-ætten er en gammel norsk uradelsslekt, som med stor grad av sikkerhet kan føre sine aner tilbake til Jemtland på 1300-tallet og med noe mindre grad av sikkerhet tilbake til Isle of Man også i flere århundrer før dette.

Foreningens formål er å være et bindeledd mellom de ulike grenene av Skanke-ætten i Norge og andre Skanke-ættlinger, skaffe opplysninger om felles forfedre, utarbeide stamtavler og få i stand sammenkomster og reiser til steder av betydning for slektens historie. Foreningens merke er et skjold i hvitt med et jernkledd blått ben (skank) vendt mot venstre, og med spore i gull.

Alle som bærer navnet Skanke, uavhengig av skrivemåte, eller tilhører en Skanke-slekt agnatisk eller kognatisk, kan bli medlem av foreningen.

Skankeforeningen har også Facebookside. Gå til https://www.facebook.com/pages/Skanke-foreningen-Norge/210048672463140.

Andre kilder til informasjon om Skankeslekten:

More Articles...

  1. Skanke-foreningen