Betaling av medlemskontingenten 2012 - påminnelse

Vi tillater oss å minne om medlemskontingenten for 2012. Den skal sikre driften gjennom jubileumsåret 2012. Kontingenten – for tiden kr. 200 pr. år, eller kr. 2.000 for livsvarig medlemskap – skal i følge foreningens vedtekter betales innen 1. mai hvert år.

Medlemskontingenten innbetales til Skanke-foreningen i Norge på foreningens konto i Rørosbanken nr. 4280 11 42154. Ved innbetaling fra utlandet benyttes IBAN/SWIFT NO 12 4280 11 42154 /DNBANOKK

NB! NB!: Enten du bruker giro eller nettbank vær vennlig å oppgi i meldingsfeltet eget navn og navnet på eventuelle andre det innbetales årskontingent for, samt ”årskontingent 2012”, ellers får vi store problemer med å registrere betalingen korrekt, med det resultat at man i medlemslistene kan bli registrert med ikke betalt medlemskontingent. Det ønsker vi sterkt å unngå. Takk for din positive medvirkning.