Skanker i Finnmark

I Skanke-nytt nr. 2 – 2010 skrev jeg to artikler om personer tilhørende Finnmarksgrenen av Finvegårdslinjen i Jemtlands-ætten Skanke. Den første om Else Sophie Schanche i Tana (1794-1878) - ”Samenes moder”. Den andre om noen av hennes og ektefellen Johan Garmann Schanches (1778-1840) etterkommere i USA. Nedenfor gjengir jeg en artikkel fra årboken DEATNO (TENO – TANA) 1991 om Schanchene i Øst-Finnmark. DEATNO er et lokalhistorisk skrift utgitt av Tana historie- og museumslag.

Artikkelen gir et omfattende og spennende bilde av Skankene i Finnmark - Johan Garmann og Else Sophie Schanches etterkommer - fra de kom til Tana ved overgangen fra 1700- til 1800-tallet og opp mot vår tid. Artikkelen er skrevet av Hans Nilsen (f. 18. juli 1915)  – gårdbruker, bygningsarbeider, kulturarbeider og lokalpolitiker i Tana. Artikkelen har nok noen mindre feil, som jeg ikke har endret.

I slutten av juli i år var jeg sammen med min gode venn og vårt styremedlem Magne Seim på en fin tur i Tana for å besøke en del av de stedene som omtales i artikkelen, samt å prøve å finne gravene til noen av personene som er omtalt. Magne har sine røtter på farssiden fra Tana, og vi var så heldig å få bo hjemme hos hans ungdommelige tante på 88 år, Klara Marie Seim på Birkelund i Sandlia. Vi besøkte Gullholmen og den gamle gravlunden der, foruten gravlunden på Langnes, Marienlund, kirkegården i Polmak og gjestgiveriet/handelsstedet i Polmak for å nevne noe.

 

Hans Brattestå og Magne Seim sammen med sistnevntes tante, Klara Marie Seim (f.1922) på Birkelund, Sandlia i Tana. Marie var gift med Odd Seim, som var etterkommer av Johan G. og Else Sophie Schanche gjennom sønnen, barn nr 4, Christopher Garmann Schanche (1817-1859).

Handelsstedet og gjestgiveriet i Polmak, hvor Carl Johan Schanche holdt til. Han var også poståpner og elveoppsynsmann på Tana. Etter ham overtok nevøen Edvard G. Schanche.

På Langnes fant vi graven til stammoren Else Sophie Schanche (1794–1878), men ikke graven til ektemannen Johan Garmann Schanche. Jeg antar forklaringen på det er at han, siden han døde allerede i 1840, ble begravet på gravlunden ved Gullholmen som senere er nedlagt. Bare en gravstøtte står igjen der. Fra 1850 tallet ble gravlunden på Langnes benyttet i dette området. Flere av gravstedene til barna, svigerbarna og deres etterkommere var også å finne her og på kirkegården i Polmak. Jeg tar med en del fotografier av disse nedenfor. Synes det er viktig å dokumentere dette før gravene forsvinner helt.

 

Gravsteiner i Langnes i Tana

Else Sophie Schanche,
født du Wahl 4.Marts 1794 Død 9. Februar 1878
(Gift med Johan Garmann Schanche, 1778-1840.)

Herunder Hviler ELSE SOPHIE FERMANN født SCHANCHE
fød den 4de Januar 1816, død den 24de Mai 1876.
I Herrens Navn være Ditt Minde Velsignet

(Barn nr. 3 av Johan G. og Else Sophie Schanche.)

 

JOHANNE SOFIE EIDE f. SCHANCHE
f. 9. august 1826, d. 17. mars 1919
(Barn nr. 9 av Johan G. og Else Sophie Schanche.)

 

Hans Eilert Schanche
F. 30-7-1829 D. 14-4-1906
(Barn nr. 10 av Johan G. og Else Sophie Schanche.)

 

WENCHE MARIE MARGRETHE SCHANCHE
født 16 Februar 1844, død 9 Januar 1878
(Hun var også født Schanche, gift med Nils Johan C.V.S. Schanche,
barn nr 12 av Johan G. og Else Sophie Schanche.)

Herunder hviler JOHAN EMIL SCHANCHE
85 år døde 22/10 1918

Kjært er ditt minde
Dine barn
(Han er sønn av Isach Andreas Schanche og barnebarn av Johan G. og Else Sophie Schanche)

 

Herunder Hviler ARNINE KRISTINE SCHANCHE

76 år døde 19/6 1923
Kjært er ditt minde. Dine barn.
(Hun var født Lund og gift med Johan Emil Schanche ovenfor.)

 

Kjøpmann NILS GARMANN SCHANCHE
f 1847  d 1924

Hvil i fred
(Jeg antar han er barnebarn av Johan G. og Else Sophie Schanche, men har ikke kunnet finne ut gjennom hvilket av deres barn. Kan det væresønnen til Margrethe Elisabeth f. 1824?)

 

Gravsteiner i Polmak i Tana

CARL JOHAN SCHANCHE
født 14/8-1821, død 26/4-1881
(Barn nr. 6 av Johan G. og Else Sophie Schanche.)

 

VALLY BERNHARDINE SCHANCHE
født Ulich den 2 December 1825,
død 30 November 1878
(Hun var gift med Carl Johan Schanche ovenfor.)

 EDVARD GARMANN SCHANCHE født 28 juni 1845, død 10 august 1909 (Han var sønn av Christopher Garmann Schanche, barn nr. 4 av Johan G. og Else Sophie Schanche. Bødtker og handelsmann på Birkelund, senere i Polmak.)

 

 

EDVARD GARMANN SCHANCHE

født 28 juni 1845, død 10 august 1909

(Han var sønn av Christopher Garmann Schanche,
barn nr. 4 av Johan G. og Else Sophie Schanche.
Bødtker og handelsmann på Birkelund, senere i Polmak.)