Velkommen til Skanke-foreningens nettsider

Skanke-ætten er en gammel norsk uradelsslekt, som med stor grad av sikkerhet kan føre sine aner tilbake til Jemtland på 1300-tallet og med noe mindre grad av sikkerhet tilbake til Isle of Man også i flere århundrer før dette.

Foreningens formål er å være et bindeledd mellom de ulike grenene av Skanke-ætten i Norge og andre Skanke-ættlinger, skaffe opplysninger om felles forfedre, utarbeide stamtavler og få i stand sammenkomster og reiser til steder av betydning for slektens historie. Foreningens merke er et skjold i hvitt med et jernkledd blått ben (skank) vendt mot venstre, og med spore i gull.

Alle som bærer navnet Skanke, uavhengig av skrivemåte, eller tilhører en Skanke-slekt agnatisk eller kognatisk, kan bli medlem av foreningen.

Skankeforeningen har også Facebookside. Gå til https://www.facebook.com/pages/Skanke-foreningen-Norge/210048672463140.

Andre kilder til informasjon om Skankeslekten: