Forfatter Forfatter
Årgang Side Fornavn Etternavn Tittel Tema Person
1993-1 7--8 Roger de Robelin Boken om Skanke-slekten Bok
1993-1 4--6 Ivar M. Skancke Skanke-foreningen i Norge Stevne-rapport
1993-1 8--10 Vedtekter for Skanke-foreningen i Norge Vedtekter
1994-1 2--4 Halvor Schanche Tøndel gård og Schanche-slekten Slektsgrener Kristian Hansen Schanche (1790-1860)
1994-2 2- Minneord om Bjørg S. Olden Minneord Bjørg S. Olden
1994-2 4- Bjarnhild Hoff m.fl. Slektsarkiv for skankeforeningen Skankearkivet
1994-2 4--5 Leif  Schanche Schanche-slektens virksomhet på KOLA Slektsfortelling Leif Schanche
1994-2 5--7 Gunnlaug Aasetre Zacharias Jonsen Skancke, sogneprest til Seljord. Om hans slekt, liv og levned Slektsgrener Zacharias Jonsson Skancke
1994-2 2--4 Ivar M. Skancke Släktföreningen Skanckeättlingar feiret sitt 20 års jubileum i Hackås juli 1994 Stevne-rapport
1995-1 4--5 Jan Schanche Dølør Postmester Jens Schanche (1717-1787) - et betydelig navn i norsk posthistorie Biografi/portrett Jens Schanche
1995-1 2--3 Gunnlaug Aasetre Ny minnestein ved Seljord kirke Minnesmerke Zacharias Jonsson Skancke
1995-1 3--4 Leif  Schanche Sommerbesøk i Oslo av Schanche-slektninger fra USA Slektsfortelling Johan Garmann Schanche
1995-1 2- Anne-Lise Grytbak Schanches gate i Sandefjord Stedsnavn Carl Frimann Schanche
1995-2 6--7 Anne-Lise Grytbak Ingebjørg Kasin Sandsdalen hedret Begivenheter Ingebjørg Kasin Sandsdalen
1995-2 5- Andreas Schanke Minneord Minneord Eilert Gerhard Schanche
1995-2 5--6 Andreas Schanke Ivar M. Skancke in memoriam Minneord Ivar M. Skancke
1995-2 6- Leif  Schanche Et møte i Beirut Minneord Donald Arthur Schanche
1995-2 10--11 Aasta Aspaas Minneplate over Peder Fastesen Skancke  Minnesmerke Peder Fastesen Skancke
1995-2 7--9 Styrets årsmelding for Skanke-foreningen i Norge 1993-95 Årsmelding
1995-2 9--10 Referat fra årsmøtet i Skanke-foreningen i Norge 17. auguat 1995 i Leksand Årsmøte-protokoll
1996-1 7--8 Andreas Schanke Et praktverk om Skanker Anmeldelse - bok
1996-1 9--10 Harald Nissen Skanke-slekten og Skanke-ættlinger Anmeldelse - bok
1996-1 5--6 Anne-Lise Grytbak Kort oversikt over Skanke-foreningen i Norges første 10 år Foreningen
1996-1 13-14 Vedtekter for Skanke-foreningen i Norge Vedtekter
1996-1 3--5 Eiliv Villand Kvinnherad med Rosendal  - litt om stemnestaden 1997 Karen Knutsdotter Skanke
1996-2 11--12 Olav  Skancke Brev fra leserne Anmeldelse - bok
1996-2 9--10 Anne-Lise Grytbak 4xGULL Begivenheter Ingebjørg Kasin Sandsdalen
1996-2 10--11 Bjørnstjerne Bjørnson Fra "Mindre fortellinger" Slektsfortelling Else Sophie Schanche
1996-2 2--9 Eiliv Villand Dei gamle ættene i Kvinnherad og Hardanger Slektsgrener Karen Knutsdotter Skanke
1997-1 8--9 Olav  Skancke Feil i slektstabell Feil Knut Pedersen (erkedegn)
1997-1 5--7 Andreas Schanke Skanke-foreningen 1992-1997 Foreningen
1997-1 2--4 Olav  Skancke "Anna"(foredrag) Slektsfortelling Anna Rustung
1997-1 1--2 Referat fra årsmøtet i Skanke-foreningen 1997 Årsmøte-protokoll
1998-1 Olav  Skancke Et brev fra 1675 Feil Kong Magnus 
1998-1 Medlemsoversikt Medlemsoversikt
1998-1 Skanke-arkivet Skankearkivet
1998-1 Turid Synnøve Skancke Skanke i stedsnavn i Norge Stedsnavn Gabriel Schanche Jonasen (1791-1885)
1998-1 Olav  Skancke Skanke-stedsnavn i Norge Stedsnavn Lorentz Skancke , Anders Jensen Skancke
1998-2 Anne-Lise Grytbak Adelen i Norge Adel
1998-2 Olav  Skancke Klosterruin med kongegraver (Isle of Man) Bygg
1998-2 Regionale treff Regionale treff
1998-2 Innhold i tidligere årganger av Skanke-Nytt Skanke-Nytt
1998-2 John Arve Riise Skanke stedsnavn på Tolga Stedsnavn Andreas Pedersen Skanke
1999-1 Anne-Lise Grytbak Til minne - Solveig Schanche Andresen Minneord Solveig Schanche Andresen
1999-1 Leif  Schanche Trygve Schanche Minneord Trygve Schanche
1999-1 Regiontreff Regionale treff
1999-1 Ekteskapsregler gjennom tidene Tradisjoner
1999-2 John Arve Riise Peder Skancke  - Jeger og fangstmann Biografi/portrett Peder Skancke (1880-1959)
1999-2 Olav  Skancke Fakta om dekanus Knut Pedersen Skancke Feil Knut Pedersen (erkedegn)
1999-2 Anne-Lise Grytbak Skanke-stevnet i Stockholm Stevne-rapport
1999-2 Referat fra styremøte i Skankeforeningen Styremøte-referat
1999-2 Olav  Skancke Skankeforeningens logo Våpenskjold
1999-2 John Arve Riise 20. nov. 1449. En viktig hendelse i Skanke-ættens historie Ørjan Karlsson
2000-1 Olav  Skancke Adelsslekten Skanke  Adel Hallstein Torleifsson
2000-1 Olav  Skancke De første "Skanker" i Troms Biografi/portrett Lorentz G. Skancke
2000-1 Barney Young "De tre ben reiser til Skandinavia" , del 1. Oversatt av Turid Synnøve Skancke Isle of Man Hallstein Torleifsson, m. fl.
2000-1 Medlemsoversikt Medlemsoversikt
2000-1 Andreas  Schanke Minneord - Walter Skancke Johansson Minneord Walter Skancke Johansson
2000-1 Anne-Lise  Grytbak Referat fra Skanke-foreningen i Norges årsmøte i Stockholm 19. juni 1999 Årsmøte-protokoll
2000-2 Mininsteralbok for Seljord 1654-1688 (Oversatt av Per Sverre Øvrum) Bok Zacharias Jonsson Skancke
2000-2 Turid Sofie Smidt Kjære slektsmedlemmer (et reisebrev) Familietreff Anna Christina Schanche
2000-2 Barney Young "De tre ben reiser til Skandinavia" , del 2. Oversatt av Turid Synnøve Skancke Jämtland Hallstein Torleifsson, m. fl.
2001-1 Barney  Young "De tre ben reiser til Skandinavia", del 3. Oversatt av Turid Synnøve Skancke Barfo(e )d
2001-1 Helge M.  Schancke En nordnorsk perle (Breistrand) Bygg Cornelius Renholtsen Skancke (f.1788)
2001-1 Olav  Skancke Mange skrivemåter av navnet Skanke Skanke-navnet
2001-1 Rolf A.  Høiberg Kort innføring i Slektsgranskning Slektsgranskning
2001-1 Helge M.  Schancke En Skancke drar mot nord Slektsgrener Cornelius Renholtsen Skancke (f.1788)
2001-1 Olav  Skancke En ny våpenvariant Våpenskjold
2002-1 Adolf Steen Else Sophie Schanche  Biografi/portrett Else Sophie Schanche
2002-1 John Arve Riise Brev fra glemselen - "Fanejunker Martin Larsen Skancke" Slektsfortelling Andreas Pedersen Skanke
2002-1 Anne-Lise Grytbak Skanke-stevne i Tromsø 15.-17.-juni 2001 Stevne-rapport
2002-1 Vedtekter for Skanke-foreningen i Norge Vedtekter
2002-1 Olav  Skancke Årsmelding for 1999 og år 2000 Årsmelding
2002-1 Anne-Lise Grytbak Referat fra årsmøtet i Skanke-foreningen i Norge, Tromsø 16. juni 2001 Årsmøte-protokoll
2002-2 Christina Louise Frøysland Gabriel Schanche Kielland, 1760-1821 Biografi/portrett Gabriel Schanche Kielland (1760-1821)
2002-2 Anne-Lise  Grytbak Kan du besøke graven til dine tipp-tipp-oldeforeldre? Gravminner Kornelius O. Skanche (1817-1894)
2002-2 John Arve Riise To brev fra Nord-Dakota, del 1. Slektsfortelling Peder Jørgensen Riise
2002-2 Christina Louise Frøysland 100 år med Falkberget Slektsgrener Johan Falkberget
2002-2 Anne-Lise  Grytbak Takk til Olav! Takketale Olav Skancke
2002-2 Karin Schanke Minner og myter i Uppsala ( utdrag fra en artikkel i Aftenposten) Uppsala
2002-2 John Arve Riise Valg av "ordspråk" for Skankeforeningen Valgspråk
2003-1 Christina Louise Frøysland Alexander Lange Kielland, 1849-1906  Biografi/portrett Alexander Kielland
2003-1 Ingebjørg Kasin Sandsdalen Prolog til Skanke-foreningens slektstevne 1985 Prolog
2003-1 Christina Louise Frøysland Finne ætten - En ætt med interesse for Skanke ættlinger Slektsgrener
2003-1 John Arve Riise To brev fra Nord-Dakota, del 2. Slektsgrener Riise
2003-1 John Arve Riise Valgspråk for Skanke-foreningen Valgspråk
2003-2 John Arve Riise Ingebjørg Kasin Sandsdalen til minne Minneord Ingebjørg Kasin Sandsdalen
2003-2 Andreas Schanke Minneord Minneord Ingebjørg Kasin Sandsdalen
2003-2 John Arve Riise Annar Gjelten Minneord Annar Gjelten
2003-2 Johannes  Sundt Minneord "Ei fele har stilnet" Minneord Annar Gjelten
2003-2 John Arve Riise Informasjon om svært gammel slektshistorie Isle of Man
2003-2 John Arve  Riise Styrets årsberetning for perioden 2001 & 2002 Årsmelding
2003-2 Egil Moe Ordspråk for Skanke-foreningen Valgspråk
2003-2 Anne-Lise Grytbak Referat fra årsmøtet i Skanke-foreningen i Norge avholdt i Uppsala 14. juni 2003 Årsmøte-protokoll
2003-2 Anne-Lise Grytbak Skanke-stevnet i Uppsala 13.-15. juni 2003 Stevne-rapport
2003-2 Karin Schanke Aslak Bolts bibel - fra ca. 1250 Bok Hans Jonasen Schanke
2003-2 Christina Louise Frøysland In principio erat verbum. "I begynnelsen vat ordet" Bok Hans Jonasen Schanke
2003-2 Christina Louise Frøysland En verdig mann Novelle Hans Jonasen Schanke
2003-2 Anne-Lise Grytbak Kornelius Schanke og Kongens Gruve Biografi/portrett Kornelius O. Schanke (1883-1961)
2003-2 Johan Falkberget Kornelius Schanke - "En gruvens sønn" Minneord Kornelius O. Schanke (1883-1961)
2004-1 Christina Louise Frøysland Ringsaker kirke Bygg Ansten Jonsen Skonk (prest)
2004-1 John Arve Riise Den aller første lærlingekontrakten i Tolga Didrik Amundsen Riise
2004-1 Nils Seim Beretningen om ridder Olav Nilsson Biografi/portrett Olav Nilsson (ridder)
2004-1 Karin Schanke Avskrift av brev fra 1926 Biografi/portrett Jon Mogensen Skanke
2004-1 John Arve Riise Orientering om Skanke-arkivet på Røros Arkivet
2004-2 Christina Louise Frøysland Vikingtid og adel i Tønsberg Adel Erik Sæmundson
2004-2 John Arve  Riise Informasjon angående adgang til Skanke-arkivet på Røros Arkivet
2004-2 Kjetil  Grasbekk Segna om Meister Jo eller soga om Jon Mogenson Skanke Biografi/portrett Jon Mogensen Skanke
2004-2 Livslangt medlemskap i foreningen Medlemskap
2004-2 Christina Louise  Frøysland En Skanke på Grønland Reiseskildring
2004-2 John Arve Riise To Skanker møter hverandre Slektsgrener Hilmer Teodore Rice
2004-2 John Arve Riise Informasjon angående tildeling av foreningens stipend Stipend
2004-2 Egil  Moe Takk for stipend Stipend
2004-2 John Arve Riise Ordspråk for foreningen Valgspråk
2005-1 Informasjon fra styret Annonser
2005-1 Olav  Skancke Historien om Olav Nilsson (Skanke) og hans bror Peder Biografi/portrett Olav Nilsson, Peder Nilsson
2005-1 Anne-Lise Grytbak Mormoneren fra Trondheim Biografi/portrett Anton Lorentzen Skanche
2005-1 John Arve Riise Skanke-foreningens flagg Flagget
2005-1 Christina Louise  Frøysland Dåpskjole med tradisjoner Klær Hans Jensen Schanche (f.1895)
2005-1 Livslangt medlemskap i foreningen Medlemskap
2005-1 Olav  Skancke Noen betraktninger om Skanke-navnet Skanke-navnet
2005-1 Egil Moe Hallstein Torleifsønns heraldiske våpen Våpenskjold Hallstein Torleifsson
2005-2 Harald Baanns slektbok med røtter tilbake til Seljord i Telemanr Bok
2005-2 Kristen Aspaas Bergstaden og Skanke-folket. Foredrag på skankestevnet på Røros 8. juli 1983 Historikk -Røros
2005-2 Egil Moe Reisebrev tilbake til fortiden, del 1. Isle of Skye Isle of Skye
2005-2 Ny salgsartikkel for profilering av foreningen Klær
2005-2 Skanke-foreningens nye nettside Nettside
2005-2 John Arve Riise Den gamle tradisjonen med å gi navn på barn Tradisjoner - navn
2005-2 John Arve Riise Slektsstevne og årsmøte i Tønsberg 27.-29.mai 2005  Årsmelding
2005-2 Referat fra årsmøtet i Skanke-foreningen 28. mai 2005 Årsmøte-protokoll
2006-1 John Arve Riise Gave til arkivet." Sogneprest Sakarias Skankes etterslekt i Seljord" av O. Karlberg Bok Zakarias Jonson Skancke
2006-1 Christina Louise  Frøysland Røros Turisthotell - Konsulens hjertebarn Bygg
2006-1 Christina Louise Frøysland Brageneskommisjonene Historikk 
2006-1 Christina Louise Frøysland Gruvefunn på Røros Historikk -Røros
2006-1 Egil Moe Reisebrev tilbake til fortiden, del 2. Isle of Man Isle of Man
2006-1 Egil & Øyvind Moe Skjoldet som vern og våpen
2006-2 Deltakelse på generalforsamlingen i den danske Barfod/Barfoed-forening 2006 Barfo(e )d
2006-2 Christina Louise Frøysland "Studietur" til Kongens by, København Barfo(e )d
2006-2 Christina Louise Frøysland  Til sengs med historien (Per Amundsagården, Bergmannsgata, Røros) Bygg Beret Knutsdatter Skanke
2006-2 John Arve Riise Tidsregning og bruk av kalender Kalendere
2006-2 Lars N. Nygård Fotografi av Skanke-våpenet i gamle Gaupne kirke. Slektsvåpen Mogens Jonsen Skanke
2006-2 John Arve Riise Kommentar til e-post med bilde fra Lars N. Nygård Slektsvåpen Mogens Jonsen Skanke
2006-2 John Arve Riise Vietnam-krigen, bro og slektsvåpen Slektsvåpen
2006-2 Olav  Skancke Skankene og dronning Blanca av Namur Arnvidr Lodinsson Skancke
2007-1 John Arve Riise Johan Falkberget, 1879-1967, æresborger av Røros Bergstad Biografi/portrett Johan Falkberget
2007-1 Per Schanke Mail fra et medlem i Skanke-foreningen Biografi/portrett Jon Mogensen Skanke
2007-1 Johan  Falkberget "Glück auf - Guds fred". Dikt tilegnet Bergstadens Ziir (kirken) Dikt/Sang
2007-1 John Arve Riise En kort beskrivelse av noen viktige historiske forhold i Norden omkring 1718 Historikk - Røros
2007-1 Medlemskap i Skanke-foreningen Medlemskap
2007-1 Ny web-side for skanke-foreningen i Norge. Www.skankeforeningen.org Nettside
2007-1 Håkon Mosseby De nye ridderne Riddere Egil Moe
2008-1 3--4 Hans Brattestå Mona Skanke - "Reserven" som vant. Ordfører Mona Skanke i Porsanger Biografi/portrett Mona Skanke
2008-1 9--18 Hans Brattestå Ole K. Hanson(1837-82),Æreskaptein fra Den amerikanske borgerkrigen 1861-65 Biografi/portrett Ole K. Hanson
2008-1 19-21 Kjetil J. Grasbekk Einar Høyesson Kvaale Biografi/portrett Einar Høyesson Kvaale
2008-1 22- St. Olavsmedaljen fra før 1905 Biografi/portrett Eilert Garmann Schanche
2008-1 4--6 Halldis Sandsdalen Walaker i Solvorn Slektsgrener Walaker
2008-1 7--8 Kjetil J. Grasbekk "Aa dæ va Olav Aasteson" - Kristense Eivindsdtr. Trae - informant for O. Crøger   Slektsgrener Zacharias Jonsson Skancke
2008-2 Christina Frøysland Søppelsekken i Skumlehagen barnehage Anmeldelse - bok Egil Moe
2008-2 Christina Frøysland Odd Nordstoga og Pilgrim Anmeldelse - plate
2008-2 Anne Brit Flatin Borgen Konservator Naty Aasne Svingjom Bjørnshol 90 år Biografi/portrett Naty Aasne Svingjom Bjørnshol
2008-2 Hans Brattestå Foredrag på gjestegården Kvåle i Flatdal i Seljord om "Hr. Zacharias …" Biografi/portrett Zacharias Jonsson Skancke
2008-2 Hans  Brattestå Skanke-spor rundt Mjøsa, 1. del. Kirke-inventar Carl Jensson, Jon Narvesson, 
2008-2 Christina Frøysland En kjoles historie Klær
2008-2 Christina Frøysland Skanckes lærimpregnering Kuriosa
2008-2 John Arve  Riise Minneord om Den svenske heraldikeren Jan Raneke Minneord Jan Raneke
2008-2 Carl Tordsson Schonch
2009-1 Hans  Brattestå "RS 47 Ragnhild Schanche" Båt Carsten Henrik Schanche (f.1860)
2009-1 Hans Brattestå Messehagelen fra Bremnes kirke Kirke-inventar
2009-1 Årsberetning for Skanke-foreningen i Norge 2007-2009 Årsmelding
2009-1 Vedtekter for Skanke-foreningen i Norge
2009-2 Nytt styremedlem Evald Jon Strøm Biografi/portrett Evald Jon Strøm
2009-2 Hans Brattestå Hilde Skancke Pedersen: Billedkunstner og tusenkunstner Biografi/portrett Hilde Skancke Pedersen
2009-2 Hans  Brattestå Tor Bremer: Ny skanke-ættling på Stortinget Biografi/portrett Tor Bremer
2009-2 Hans Brattestå Skanke-spor rundt Mjøsa, 2. del. Kirke-inventar Jon Narvesson Schonch
2009-2 Minneord. Kjetil Grasbekk. Minneord Kjetil Grasbekk
2009-2 Evald Jon Strøm Skankearkivet på Røros Skankearkivet
2009-2 Christina Frøysland Årsmøte i Skanke-foreningen, Oslo, 20.-21. juni 2009 Stevne-rapport
2009-2 Vedtekter for Skanke-foreningen i Norge Vedtekter
2009-2 Referat fra årsmøtet i Skanke-foreningen 20.juni 2009 Årsmøte-protokoll
2010-1 Hans Brattestå Else Sophie Schanche i Tana - "Samenes Moder" - (1794-1878) Biografi/portrett Else Sophie Schanche
2010-1 Hans Brattestå Schancher i USA. Etterkommere av Johan Garmann og Else Sophie Schanche  Biografi/portrett Herman Garmann Schanche
2010-1 Halldis Sandsdalen Marina Robertsdatter Geizpuscher Biografi/portrett Marina Robertsdatter Geizpuscher
2010-1 Evald Jon Strøm Hvor bodde de første skanker på Røros? Biografi/portrett Faste Pedersen Bundtmager med barn
2010-1 Anne-Kristine  Schanke En Schanke-slekt fra Røros, Trondheim og Voss. Andreas Schanke 1990 Slektsgrener Andreas Schanke
2010-1 Vedtekter for Skanke-foreningen i Norge Vedtekter
2010-1 Årsmelding 2009-2010 Årsmelding
2010-2 Stig Solberg Endelig er den her. Hallsteins bok KONGSMAKT Anmeldelse - bok Hallstein Torleivsson (1300-tallet)
2010-2 Hans Brattestå Runetavle fra Seljord prestegård Biografi/portrett Zacharias Jonsson Skancke
2010-2 Hans Brattestå Hermann Christopher Garmann; Var med og grunnla "Fabriken ved Nidelven" Biografi/portrett Hermann Christopher Garmann
2010-2 Hans Brattestå Schanchene i Øst-Finnmark Biografi/portrett Jens Schanche m. fl.
2010-2 Hans Brattestå Kong Carl Johans kallsbrev til Charsten Henrik Skanke som ny res.kap.  Biografi/portrett Carsten Henrik Skanke (1835)
2010-2 John Arve  Riise Kongsmakt  -  Releaseparty, Byåsen, Trondheim Bok Egil Moe
2010-2 Hans Brattestå Skanker i Finnmark Gravminner
2010-2 Odd Jan Sandsdalen Inntrykk fra Skanke-årsmøtet 2010 Stevne-rapport
2010-2 Protokoll fra årsmøte i Skanke-foreningen, Oslo 26. juni 2010 Årsmøte-protokoll
2011-1 Halldis Sandsdalen Den lange vegen - frå Mosasida til kongens gull - om Halvor J. Sandsdalen Biografi/portrett Halvor J. Sandsdalen
2011-1 Egil Moe Magnhild, en skygge av historien? Biografi/portrett Magnhild Olavsdtr. (1200-tallet)
2011-1 Hans Brattestå Parlamentarismens far, Johan Sverdrup, var Skanke-ættling Biografi/portrett Johan Sverdrup
2011-1 Hans  Brattestå Trine Skei Grande, Skanke-ættling på Stortinget - leder i Venstre Biografi/portrett Trine Skei Grande
2011-1 John Arve  Riise Spell-Olas plass i røroshistoria Biografi/portrett Spell-Ola
2011-1 Ingebjørg Kasin Sandsdalen  Prestegarden (i Seljord) Bygg
2011-1 Lavrants Rui Seljordsongen Dikt/Sang
2011-1 John Arve  Riise Røros-øl med navn etter "Spell-Ola" Mat og drikke
2011-1   Evald Jon Strøm Nu er det myggfritt (Røros og Herjedalens historie) Rørosmarten 
2011-1 John Arve  Riise Spellgrenen i Skanke-ætten Slektsgrener
2011-2 Bilder fra Skanke-stevnet i Seljord 24.-26. juni 2011 Bilder
2011-2 Christina  Frøysland Fra Jemtland/Norge til russiske diktere Biografi/portrett Aleksander Pusjkin
2011-2 Hans Brattestå Ingolf Findregaard Schanche - Et miniportrett Biografi/portrett Ingolf Findregaard Schanche
2011-2 Hans Brattestå Portrett: Martin Skancke Biografi/portrett Martin Skancke
2011-2 Anne-Lise  Grytbak Skanke-graver Gravminner
2011-2 Evald Jon Strøm Hackås Hackås
2011-2 Anne-Lise Grytbak Til minne - Turid Synnøve Skancke Minneord Turid Synnøve Skancke
2011-2 John Arve  Riise Bruk av to-bensvåpen i Skanke-ætten Slektsvåpen Olav Nilsson
2011-2 Protokoll fra årsmøte i Skanke-foreningen 25. juni 2011 Årsmøte-protokoll
2011-2 Ingrid Skjøtskift Skancke-ættlingen Mikkel Pedersson Framgarden Aasan i Flatdal Mikkel Pedersson Framgarden Aasan
2012-1 Jon Høsøien Hans Brattestå: En ordensmann av god slekt Biografi/portrett Hans Brattestå
2012-1 Presten som ble halshogd Biografi/portrett Jon Mogensson Skanke
2012-1 Hans  Brattestå Sogneprest i Egersund kirke Theophilius Jonsson Schanche Biografi/portrett Theophilius Jonsson Schanche
2012-1 Kristin Lavransdatter Skanke Biografi/portrett Kristin Lavransdatter Skanke
2012-1 Svend Skanke Emil Schanche - Kunstmaleren fra Nes i Fosen Biografi/portrett Emil Schanche
2012-1 Kunstpris til skanke-ættling Birgit (Vesla) Landsverk i Rauland Biografi/portrett Birgit (Vesla) Landsverk
2012-1 Anne-Lise Grytbak Steder på Isle of Man med relevans til slektstavla vår Isle of Man
2012-1 Hans Brattestå Kort om våre Skanke-forfedre på Isle of Man og noen av stedene…. Isle of Man
2012-1 Evald Jon Strøm "Fram med dosetten" - Rørosresan 2012 Rørosmarten
2012-2 7--8 Hans Brattestå To nye medlemmer i styret i Skanke-foreningen Biografi/portrett Helene Skancke, Anne-Lise Grytbak
2012-2 23- Hans Brattestå Prost Hans Schlytter Schanche (1826-1894) Biografi/portrett Hans Schlytter Schanche
2012-2 24- Hans Brattestå Landskapsmaler Herman Garmann Schanche Biografi/portrett Herman Garmann Schanche
2012-2 28-30 Hans Brattestå Carsten Henrik Schanche: En nestor i norsk nærings- og samfunnsliv 90 år Biografi/portrett Carsten Henrik Schanche (f. 1922)
2012-2 31-37 John Arve  Riise Carrie (Gramstad) Rice (1897-1986). The story of my life Biografi/portrett Carrie (Gramstad) Rice
2012-2 38-40 Hans Brattestå Elin Schanche: Ny plan- og utbyggingssjef på Stavanger lufthavn, Sola Biografi/portrett Elin Schanche
2012-2 44-46 Hans Brattestå Nina Schanche Funnemark ny regiondirektør i Skatt sør Biografi/portrett Nina Schanche Funnemark
2012-2 46- Hans Brattestå Feltpostmester Carl Frithjof Skancke (1878-1951) Biografi/portrett Carl Fritjof Skancke
2012-2 47-50 Jon Henriksen Profilen: Torkil Skancke Hansen satser på kompetanse og trivsel Biografi/portrett Torkil Skancke Hansen
2012-2 41- Hans Brattestå Jakten på gammelt maleri fra Avaldsnes prestegård og kirke Maleri
2012-2 42-43 Aadne  Utvik Jakten på et maleri Maleri
2012-2 13-14 Hans  Brattestå Andreas Christian Schanke (1916-2012) til minne Minneord Andreas Christian Schanke
2012-2 25- Hans  Brattestå Blyglassvindu med Skanke-våpen i Bergen Sandnes-linjen
2012-2 15-19 Anne-Lise Grytbak Skanke-stevnet på Isle of Man 4.-8. juli 2012. Quocunque jeceris stabit Stevne-rapport
2012-2 9--12 Protokoll fra årsmøtet i Skanke-foreningen, Douglas, Isle of Man, 7. juli 2012 Årsmøte-protokoll
2013-1 14-20 Hans Brattestå Skanker og Barfoder: Forbindelen mellom dem? Barfo(e )d
2013-1 21-22 Anne-Lise Grytbak Skanker i København Biografi/portrett Jonas Christophersen Skancke, 
2013-1 23-26 Hans Brattestå Christiansborg slott i København, Folketingssalen, Riddersalen, Rosenborg Bygg
2013-1 Karl Elith Skancke
2013-1 Karl Ole Krog Skancke
2013-1 Jens Schanche (1717-1787)
Anne-Lise Grytbak 1. mai 2013